0

Privatumo politika

1. Ši privatumo politika nustato asmens duomenų, renkamų internetinėje parduotuvėje www.gradinamax.lt (toliau: Internetinė parduotuvė) tvarkymą.

2. Parduotuvės savininkas ir duomenų administratorius:
Gradinamax Oksana Wieckowicz
Poland Zgierz, ul. Barwnikowa 10, 95-100
Mokesčių mokėtojo kodas (NIP): 927-185-49-48
Įmonės kodas (REGON): 521511993

3. GradinaMax internetinėje parduotuvėje surinkti asmens duomenys tvarkomi pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), dar vadinamas BDAR.

4. GradinaMax ypač rūpinasi, kad internetinėje parduotuvėje būtų gerbiamas klientų privatumas.

I. Tvarkomų duomenų tipas, tikslai ir teisinis pagrindas

1. GradinaMax renka informaciją apie fizinius asmenis, vykdančius su jų veikla tiesiogiai nesusijusius teisinius sandorius, fizinius asmenis, vykdančius verslus ar profesinę veiklą savo vardu, ir fizinius asmenis, atstovaujančius juridiniams asmenims ar organizaciniams vienetams, kurie nėra juridiniai asmenys, kuriems įstatymai suteikia teisnumą, toliau vadinamus - klientais.

2. Klientų asmens duomenų renkami ir tvarkomi šiais atvejais:

Duomenų tvarkymo tikslas

Duomenų tipas

Teisinis pagrindas

Paskyros registravimas Internetinėje parduotuvėje

●      Vardas

●      Elektroninio pašto adresas

Būtinybė vykdyti Paskyros paslaugos teikimo sutartį - BDAR 6 str. 1 d. b punktas

Užsakymo pateikimas internetinėje parduotuvėje (fiziniai asmenys)

●      Vardas

●      Pavardė

●      Telefono numeris

●      Elektroninio pašto adresas

●      Pristatymo adreso duomenys: pašto indeksas, rajonas/apskritis, miestas, gatvė su namo / buto numeriu

●      Gimimo data

Būtinumas įvykdyti pirkimo-pardavimo sutartį - BDAR 6 str. 1 d. b punktas

Užsakymo pateikimas internetinėje parduotuvėje (juridiniai asmenys)

●      Juridiniu įmonės pavadinimas

●      Įmonės kodas

●      Vardas

●      Pavardė

●      Telefono numeris

●      Elektroninio pašto adresas

●      Pristatymo adreso duomenys: pašto indeksas, rajonas/apskritis, miestas, gatvė su namo / buto numeriu

Būtinumas įvykdyti pirkimo-pardavimo sutartį - BDAR 6 str. 1 d. b punktas

Naujienlaiškio prenumerata

●      Elektroninio pašto adresas

Duomenų subjekto sutikimas vykdyti Naujienlaiškio paslaugos teikimo sutartį - BDAR 6 str. 1 d. a punktas

Naudojantis internetinėje parduotuvėje esančia kontaktine forma

●      Elektroninio pašto adresas

Būtinybė vykdyti kontaktinės formos paslaugos teikimo sutartį - BDAR 6 str. 1 d. b punktas

Naudojantis paslauga, pateikti nuomonę

●      Vardas/Slapyvardis

Būtinybė vykdyti paslaugų sutartį, pateikti savo nuomonę - BDAR 6 str. 1 d. b punktas

Nagrinėjant ir atsakant į klientų užklausas: gyvo susirašinėjimo metu, el. paštu, telefonu

●      Vardas

●      Pavardė

●      Telefono numeris

●      Elektroninio pašto adresas

●      Gyvenamosios vietos adresas

●      Gimimo data

●      Kita kliento pateikta informacija, pvz.: užklausos turinys ar nuotraukos

Specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymo sąlygas numato BDAR 9 str.

3. Naudojantis internetinės parduotuvės interneto svetaine gali būti renkama papildoma informacija, visų pirma: kliento kompiuteriui priskirtas IP adresas arba interneto paslaugų teikėjo išorinis IP adresas, domeno pavadinimas, naršyklės tipas, prieigos laikas, operacinės sistemos tipas.

4. Iš klientų taip pat gali būti renkami navigaciniai duomenys, įskaitant informaciją apie nuorodas, kurias jie nusprendžia spustelėti, ar kitą veiklą, atliekamą Internetinėje parduotuvėje. Teisinis pagrindas – teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f punktas), skirtas palengvinti naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis ir pagerinti šių paslaugų funkcionalumą.

5. Skundų nustatymo, tyrimo ir vykdymo užtikrinimo tikslais gali būti tvarkomi tam tikri asmens duomenys, kuriuos Klientas pateikia naudodamasis internetinės parduotuvės funkcijomis, pavyzdžiui: vardas, pavardė, duomenys apie naudojimąsi paslaugomis, jei pretenzijos kyla dėl to, kaip Klientas naudojasi paslaugomis, kiti duomenys, būtini pretenzijai įrodyti, įskaitant patirtos žalos dydį. Teisinis pagrindas – teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f punktas), susidedantis iš ieškinių pareiškimo, tyrimo ir vykdymo bei gynybos nuo ieškinių procese teismuose ir kitose valstybės institucijose.

6. Asmens duomenų pateikimas GradinaMax yra savanoriškas, susijęs su pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymu arba paslaugų teikimu per internetinės parduotuvės svetainę, tačiau su išlyga, kad Registracijos proceso metu nepateikus duomenų, nurodytų formose, Registracija ir Kliento paskyros sukūrimas nebus vykdomi, o užsakymo pateikimo atveju, neįregistravus Kliento paskyros, bus užkirstas kelias Kliento užsakymo pateikimui ir įgyvendinimui.

II Su kuo dalinamasi arba kam yra patikėti Kliento duomenys ir kiek laiko jie saugomi?

1. Kliento asmens duomenys teikiami paslaugų teikėjams, kuriuos naudoja GradinaMax vykdydama Internetinės parduotuvės veiklą. Paslaugų teikėjai, kuriems perduodami asmens duomenys, priklausomai nuo sutartinių susitarimų ir aplinkybių, yra arba priklausomi nuo GradinaMax nurodymų dėl duomenų tvarkymo tikslų ir metodų (tvarkytojai), arba savarankiškai nustato jų tvarkymo tikslus ir būdus (administratoriai):

a) Duomenų apdorojimas. GradinaMax naudoja tiekėjus, kurie tvarko asmens duomenis tik GradinaMax prašymu. Jie apima, pervežimo paslaugų teikėjus, teikiantys sandėliavimo ir pervežimo paslaugas, apskaitos paslaugas, teikiantys rinkodaros sistemas, srauto analizės sistemas Internetinėje parduotuvėje, rinkodaros kampanijų efektyvumo analizės sistemas;

b) Duomenų administratoriai. GradinaMax naudojasi tiekėjais, kurie veikia ne vien pagal nurodymus ir kurie patys nustato klientų asmens duomenų naudojimo tikslus ir būdus. Jie teikia elektroninio mokėjimo ir banko paslaugas.

2. Vieta. Paslaugų teikėjai yra įsikūrę Lenkijoje, Lietuvoje ir kitose Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse.

3. Klientų asmens duomenų saugojimas:

a) Jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas, tai Kliento asmens duomenis tvarko GradinaMax tol, kol sutikimas nėra atšauktas, o atšaukus sutikimą terminas, atitinkantis ieškinio senaties terminą, ką GradinaMax gali kelti ir ką jam galima pareikšti. Jeigu speciali nuostata nenumato kitaip, senaties terminas yra šešeri metai, o reikalavimams dėl periodinių išmokų ir reikalavimams, susijusiems su verslo vykdymu – treji metai.

b) Jei duomenų tvarkymo pagrindas yra sutarties vykdymas, GradinaMax tvarko Kliento asmens duomenis tol, kol tai būtina sutarčiai vykdyti, o po to - laikotarpį, atitinkantį senaties terminą. Jeigu speciali nuostata nenumato ko kita, senaties terminas yra šešeri metai, o reikalavimams dėl periodinių išmokų ir reikalavimams, susijusiems su verslo vykdymu – treji metai.

4. Perkant Internetinėje parduotuvėje asmens duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims, kad būtų galima pristatyti užsakytas prekes.

5. Pasirinkus mokėjimą per PayPal, kliento duomenys bus perduodami PayPal, įskaitant informaciją, reikalingą apdoroti mokėjimą, pvz., Pirkimo sumą ir atsiskaitymo informaciją. Daugiau informacijos rasite PayPal privatumo politikoje.

6. Pasirinkus mokėjimą per Trustly, kliento duomenys bus perduodami Trustly, įskaitant informaciją, reikalingą apdoroti mokėjimą, pvz., Pirkimo sumą ir atsiskaitymo informaciją. Daugiau informacijos rasite Trustly  privatumo politikoje.

7. Navigacijos svetainėje duomenys gali būti naudojami siekiant teikti geresnes paslaugas Klientams, analizuoti statistinius duomenis ir pritaikyti interneto parduotuvę pagal Klientų pageidavimą, taip pat administruoti internetinę parduotuvę.

8. Jei Klientas užsiprenumeruoja Naujienlaiškį savo elektroninio pašto adresu, GradinaMax siųs elektroninius pranešimus su komercine informacija apie Internetinėje parduotuvėje vykstančias akcijas ir naujus produktus.

9. Esant prašymui, GradinaMax asmens duomenis teikia įgaliotoms valstybės institucijoms, ypač prokuratūros organizaciniams padaliniams, policijai, Asmens duomenų apsaugos tarnybos prezidentui, Konkurencijos tarybos prezidentui ir Vartotojų apsaugos arba Elektroninių ryšių tarnybos pirmininkui.

III Slapukų veikimas, IP adresas

Internetinėje parduotuvėje naudojami nedideli failai, vadinami slapukais. Jie išsaugomi GradinaMax besilankančio, asmens galutiniame įrenginyje, jei tai leidžia interneto naršyklė. Į slapukų failą paprastai įtraukiamas domeno, iš kurio jis kilęs, pavadinimas, jo „galiojimo laikas“ ir individualus, atsitiktinai parinktas skaičius, identifikuojantis šį failą. Informacija, surinkta naudojant tokio tipo failus, padeda GradinaMax siūlomus produktus pritaikyti prie individualių Internetinės parduotuvės lankytojų pageidavimų ir realių poreikių. Jie taip pat leidžia kurti bendrą apsilankymų internetinėje parduotuvėje pateiktų prekių statistiką.

2. GradinaMax naudoja dviejų tipų slapukus:

a) Seanso slapukai: pasibaigus naršyklės seansui arba išjungus kompiuterį, išsaugota informacija ištrinama iš įrenginio atminties. Seanso slapukų mechanizmas neleidžia rinkti jokių asmens duomenų ar bet kokios konfidencialios informacijos iš klientų kompiuterių.

b) Nuolatiniai slapukai: saugomi Kliento galutinio įrenginio atmintyje ir lieka ten, kol ištrinami arba baigiasi galiojimo laikas. Nuolatinių slapukų mechanizmas neleidžia rinkti jokių asmens duomenų ar jokios konfidencialios informacijos iš klientų kompiuterio.

3. GradinaMax naudoja savo slapukus šiais tikslais:

a) Kliento tapatybės patvirtinimas Internetinėje parduotuvėje ir Kliento seanso Internetinėje parduotuvėje užtikrinimas (prisijungus), dėl ko Klientui nereikės iš naujo įvesti prisijungimo vardo ir slaptažodžio kiekviename Internetinės parduotuvės antriniame puslapyje;

b) Analizė ir tyrimai bei auditorijos auditas, ypač siekiant sukurti anoniminę statistiką, padedančią suprasti, kaip Klientai naudojasi svetaine, o tai leidžia tobulinti jos struktūrą ir turinį.

4. GradinaMax naudoja išorinius slapukus šiais tikslais:

a) Internetinės parduotuvės informaciniuose puslapiuose pateikiant žemėlapį, kuriame nurodyta GradinaMax biuro vieta, naudojantis svetaine maps.google.com (išorinių slapukų administratorius: Google Inc, įsikūrusi JAV);

b) patikimų taisyklių sertifikato pateikimas interneto svetainėje rzetelnyregulamin.pl (išoriniai slapukai): Rzetelna Grupa sp.z o.o. įsikūrusi Varšuvoje);

c) bendrųjų ir anoniminių statistinių duomenų rinkimas naudojant „Google Analytics“ analitines priemones (išorinis slapukų administratorius: Google Inc, įsikūrusi JAV);

d) reklamų, pritaikytų Kliento pageidavimams, pateikimas naudojant Facebook.com reklamos įrankį (išorinis slapukų administratorius: Facebook Inc, įsikūrusi JAV arba Facebook Ireland, įsikūrusi Airijoje).

5. Slapukų mechanizmas yra saugus Internetinės parduotuvės Klientų kompiuteriams. Visų pirma, virusai ar kita nepageidaujama programinė įranga ar kenkėjiška programinė įranga tokiu būdu negali patekti į Klientų kompiuterius. Tačiau savo naršyklėse klientai turi galimybę apriboti arba išjungti slapukų prieigą prie kompiuterių. Jei pasinaudosite šia galimybe, naudotis Internetine parduotuve bus galima, išskyrus tas funkcijas, kurioms pagal savo pobūdį reikalingi slapukai.

6. GradinaMax gali rinkti klientų IP adresus. IP adresas – tai numeris, kurį Internetinės parduotuvės lankytojo kompiuteriui priskiria interneto paslaugų teikėjas. IP numeris leidžia prisijungti prie interneto. Daugeliu atvejų jis kompiuteriui priskiriamas atsitiktinai, t. y. keičiasi kiekvieną kartą prisijungus prie interneto. IP adresą GradinaMax naudoja diagnozuodamas technines serverio problemas, kurdamas statistines analizes (pvz., nustatydamas, iš kurių regionų registruojame daugiausiai apsilankymų), kaip informaciją, naudingą administruojant ir tobulinant Internetinę parduotuvę, taip pat saugumo ir galimo nepageidaujamų automatinių programų, skirtų naršyti Internetinės parduotuvės turiniui, apkraunančių serverį, atpažinimo.

7. Internetinėje parduotuvėje yra nuorodų į kitas svetaines. GradinaMax neatsako už jiems taikomas privatumo apsaugos taisykles tose svetainėse.

IV. Duomenų subjektų teisės

1. Teisė atšaukti sutikimą – teisinis pagrindas: BDAR 7 str. 3 d.:

a) Klientas turi teisę atšaukti bet kokį GradinaMax duotą sutikimą.

b) Sutikimo atšaukimas įsigalioja nuo sutikimo atšaukimo momento.

c) Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymui, kurį GradinaMax atliko pagal įstatymus iki sutikimo atšaukimo.

d) Sutikimo atšaukimas nesukelia jokių neigiamų pasekmių Klientui, tačiau gali trukdyti toliau naudotis paslaugomis ar funkcijomis, kurios pagal įstatymus GradinaMax gali būti teikiamos tik gavus sutikimą.

2. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu – teisinis pagrindas: BDAR 21 str.:

a) Klientas turi teisę bet kuriuo metu – dėl priežasčių, susijusių su jo konkrečia padėtimi – nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, įskaitant profiliavimą, jei GradinaMax tvarko jo duomenis remdamasi teisėtu interesu, pvz., produkto rinkodaros tikslais, ir GradinaMax paslaugas, vedamas statistiką apie naudojimąsi atskiromis Internetinės parduotuvės funkcijomis ir palengvindamas naudojimąsi Internetine parduotuve, taip pat pasitenkinimo apklausas.

b) Atsisakymas elektroniniu paštu gauti rinkodaros pranešimus apie produktus ar paslaugas reikš Kliento nesutikimą, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, įskaitant profiliavimą šiais tikslais.

c) Jeigu Kliento nesutikimas pasirodys pagrįstas ir GradinaMax neturės kito teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis, Kliento asmens duomenys, kurių tvarkymui Klientas prieštaravo, bus ištrinti.

3. Teisė ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) – teisinis pagrindas: BDAR 17 str.
a) Klientas turi teisę reikalauti ištrinti visus arba kai kuriuos asmens duomenis:

b) Klientas turi teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, jei: asmens duomenys nebėra reikalingi tiems tikslams, kuriems jie buvo surinkti arba tvarkomi; atšaukė konkretų sutikimą, jei asmens duomenys buvo tvarkomi remiantis jo sutikimu; jis nesutiko, kad jo duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais; asmens duomenys tvarkomi neteisėtai; asmens duomenys turi būti pašalinti, kad būtų laikomasi teisinės prievolės, numatytos Sąjungos teisėje arba valstybės narės, kuriai taikoma GradinaMax, teisėje; asmens duomenys buvo renkami teikiant informacinės visuomenės paslaugas.

c) Nepaisant prašymo ištrinti asmens duomenis, dėl nesutikimo ar sutikimo atšaukimo, GradinaMax gali saugoti tam tikrus asmens duomenis tiek, kiek jų tvarkymas yra būtinas ieškiniams pareikšti ar apginti, taip pat įvykdyti teisines pareigas – prievolę, kurią reikia tvarkyti pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę, kuriai taikoma GradinaMax. Tai visų pirma taikoma asmens duomenims, įskaitant: vardą, pavardę, el. pašto adresą, kurie saugomi skundų ir pretenzijų, susijusių su GradinaMax paslaugų naudojimu, nagrinėjimo tikslu, arba papildomai gyvenamosios vietos / korespondencijos adresas, užsakymo numeris, kurių duomenys saugomi skundų ir pretenzijų, susijusių su sudarytomis pirkimo–pardavimo sutartimis ar paslaugų teikimu, nagrinėjimui.

4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą – teisinis pagrindas: BDAR 18 str.:

a) Klientas turi teisę reikalauti, kad būtų apribotas jo asmens duomenų tvarkymas. Pateikus užklausą, kol ji bus svarstoma, neleidžiama naudotis tam tikromis funkcijomis ar paslaugomis, kurias naudojant bus tvarkomi prašyme nurodyti duomenys. GradinaMax taip pat nesiųs jokių pranešimų, įskaitant rinkodaros.

b) Klientas turi teisę reikalauti apriboti asmens duomenų naudojimą šiais atvejais: kai jis suabejoja savo asmens duomenų teisingumu – tuomet GradinaMax riboja jų naudojimą tam laikui, kurio reikia duomenų teisingumui patikrinti, bet ne ilgiau kaip 7 dienas; kai duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Klientas, užuot ištrynęs duomenis, prašys apriboti jų naudojimą; kai asmens duomenys nebereikalingi tiems tikslams, kuriems jie buvo surinkti ar naudojami, tačiau jie reikalingi Klientui reikalavimams pareikšti ar apginti; kai jis nesutiko, kad būtų naudojami jo duomenys – tada apribojimas taikomas tam laikui, kurio reikia norint įvertinti, ar dėl ypatingos situacijos kliento interesų, teisių ir laisvių apsauga nusveria interesus, kuriuos Administratorius vykdo, tvarko kliento asmens duomenis.

5. Teisė susipažinti su duomenimis – teisinis pagrindas: BDAR 15 str.:

a) Klientas turi teisę gauti iš Administratoriaus patvirtinimą, ar jis tvarko asmens duomenis, o jei taip, Klientas turi teisę: gauti prieigą prie savo asmeninių duomenų; gauti informaciją apie tvarkymo tikslus, tvarkomų asmens duomenų kategorijas, šių duomenų gavėjus ar gavėjų kategorijas, numatomą Kliento duomenų saugojimo laikotarpį arba šio laikotarpio nustatymo kriterijus (kai neįmanoma nustatyti planuojamo duomenų tvarkymo laikotarpio), apie Kliento teises pagal BDAR ir apie teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, apie šių duomenų šaltinį, apie automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, ir apie taikomas saugumo priemones, ryšį su šių duomenų perdavimu už Europos Sąjungos ribų; gauti savo asmens duomenų kopiją.

6. Teisė ištaisyti duomenis – teisinis pagrindas: BDAR 16 str.:

a) Klientas turi teisę reikalauti, kad Administratorius nedelsiant ištaisytų neteisingus jo asmens duomenis. Atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, duomenų subjektas turi teisę reikalauti papildyti neišsamius asmens duomenis, įskaitant papildomą pareiškimą, nukreipiant prašymą el. pašto adresu pagal Privatumo politikos 7 dalį.

7. Teisė į duomenų perkėlimą – teisinis pagrindas: BDAR 20 str.:

a) Klientas turi teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Administratoriui, o vėliau siųsti juos kitam savo pasirinktam asmens duomenų administratoriui. Klientas taip pat turi teisę reikalauti, kad Administratorius, jei techniškai įmanoma, siųstų asmens duomenis tiesiogiai tokiam administratoriui. Tokiu atveju Administratorius Kliento asmens duomenis išsiųs „csv“ failo pavidalu, kuris yra įprastai naudojamas, kompiuterio skaitomas formatas, leidžiantis gautus duomenis siųsti kitam asmens duomenų administratoriui.

8. Tuo atveju, kai Klientas turi teisę, kylančią iš aukščiau nurodytų teisių, GradinaMax prašymą įvykdo arba atsisako jį vykdyti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo gavimo. Tačiau jeigu dėl užklausos sudėtingumo ar užklausų skaičiaus GradinaMax negalės patenkinti užklausos per mėnesį, tai įvykdys per artimiausius du mėnesius, informuodamas Klientą per vieną mėnesį – apie numatomą termino pratęsimą ir jo priežastis.

9. Klientas gali teikti skundus, paklausimus ir prašymus Administratoriui dėl jo asmens duomenų tvarkymo ir savo teisių įgyvendinimo.

10. Klientas turi teisę prašyti GradinaMax pateikti standartinių sutarties sąlygų kopijas, pateikdamas užklausą Privatumo politikos 7 punkte nurodytu būdu.

11. Klientas turi teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui dėl jo teisių į asmens duomenų apsaugą ar kitų pagal BDAR suteiktų teisių pažeidimo.

V. Paslaugos, pritaikytos pagal jūsų pageidavimus ir interesus (profiliavimas)

1. Profiliavimas – bet kokia automatizuoto Asmens duomenų tvarkymo forma, kurią sudaro Asmens duomenų naudojimas tam tikriems fizinio asmens asmeniniams veiksniams įvertinti, ypač analizuoti ar prognozuoti aspektus, susijusius su fizinio asmens darbo padariniais, jo ekonomine padėtimi, sveikata, asmeniniais pageidavimais, interesais, patikimumu, elgesiu, buvimo vieta ar judėjimu.

2. Klientų asmens duomenys gali būti tvarkomi automatizuotu būdu (profiliavimas), tačiau tai neturės jiems jokių teisinių pasekmių ar panašiai reikšmingos įtakos klientų situacijai.

3. Asmens duomenų profiliavimas GradinaMax – tai klientų duomenų tvarkymas automatizuotu ir rankiniu būdu, naudojant juos tam tikrai informacijai apie Naudotoją įvertinti, ypač analizuoti ar prognozuoti jo asmeninius pageidavimus ir pomėgius.

4. Siekdama pasiekti Klientą rinkodaros pranešimais ne Internetinės parduotuvės svetainėje, GradinaMax naudojasi išorinių tiekėjų paslaugomis. Šios paslaugos apima rinkodaros pranešimų rodymą kitose nei internetinės parduotuvės svetainės svetainėse. Šiuo tikslu išoriniai tiekėjai įdiegia, pavyzdžiui, atitinkamą kodą ar pikselį, kad būtų galima atsisiųsti informaciją apie Kliento veiklą Internetinės parduotuvės svetainėje. Išsamią informaciją apie naudojamus slapukus rasite 3 dalyje. Teisinis pagrindas – teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f punktas), susidedantis iš rinkodaros pranešimų pritaikymo prie pageidavimų ir interesų.

5. Siekdama pasiekti Klientą rinkodaros pranešimais per Internetinės parduotuvės svetainę, GradinaMax naudojasi išorinių tiekėjų paslaugomis. Šios paslaugos apima rinkodaros pranešimų rodymą internetinės parduotuvės puslapiuose. Šiuo tikslu išoriniai tiekėjai įdiegia, pavyzdžiui, atitinkamą kodą ar pikselį, kad būtų galima atsisiųsti informaciją apie Kliento veiklą Internetinės parduotuvės svetainėje. Išsamią informaciją apie naudojamus slapukus rasite 3 dalyje. Teisinis pagrindas – teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f punktas), susidedantis iš rinkodaros pranešimų pritaikymo prie pageidavimų ir interesų.

VI. Apsaugos valdymas – slaptažodis

1. GradinaMax suteikia klientams saugų ir šifruotą ryšį siunčiant asmens duomenis ir prisijungiant prie Kliento paskyros Svetainėje. GradinaMax naudoja SSL sertifikatą, išduotą vienos iš pirmaujančių pasaulyje kompanijų saugumo ir internetu siunčiamų duomenų šifravimo srityje.

2. Tuo atveju, jei Klientas, turintis paskyrą Internetinėje parduotuvėje, bet kokiu būdu prarado prieigos slaptažodį, Internetinė parduotuvė leidžia susikurti naują slaptažodį. GradinaMax nesiunčia slaptažodžio priminimo. Slaptažodis saugomas užšifruota forma taip, kad būtų išvengta jo skaitymo. Norėdami sugeneruoti naują slaptažodį, nurodykite savo el. pašto adresą formoje, kurią rasite po nuoroda "Pamiršau slaptažodį“, esančioje šalia prisijungimo prie paskyros formos Internetinėje parduotuvėje. Pašto adresu, pateiktu registracijos metu arba įrašytu paskutiniame paskyros profilio pakeitime, Klientas gaus el. laišką su nukreipimu į tam skirtą Parduotuvės svetainėje esančią formą, kurioje Klientas galės nustatyti Naują Slaptažodį.

3. GradinaMax niekada nesiunčia jokios korespondencijos, įskaitant elektroninį susirašinėjimą su prašymu pateikti prisijungimo duomenis, ypač prieigos prie Kliento paskyros slaptažodį.

VII. Privatumo politikos pakeitimai

1. Privatumo politika gali keistis, apie kurią GradinaMax klientus informuos prieš 7 dienas.

2. Jei turite klausimų apie asmens duomenų tvarkymą, pageidavimų ar pastabų, susisiekite su mumis: info@gradinamax.lt

3. Reguliariai peržiūrime savo privatumo politiką. Ši versija atnaujinta 2023 m. sausio 2 d.

mc visa dhl dpd